Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μικρή ή πνευμονική κυκλοφορία ονομάζεται η κυκλοφορία του αίματος από και προς τους πνεύμονες.Τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων είναι πολύ λεπτά γι'αυτό και τα αέρια τα διαπερνούν πολύ εύκολα.Έτσι το οξυγόνο του αέρα περνά από τις πνευμονικές κυψελίδες στο αίμα.

Το διοξείδιο του άνθρακα αποβάλλεται από το αίμα και περνά στις πνευμονικές κυψελίδες για να μεταφερθεί προς τα έξω.

Μεγάλη κυκλοφορία ονομάζεται η κυκλοφορία του αίματος προς όλα τα όργανα και από όλα τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος.